Jsem toho názoru, že nejčestnějším povoláním je sloužit veřejnosti a prospívat mnoha lidem.
Ch. Montesquieu

Správná cesta je taková: osvoj si to, co udělali tvoji předchůdci, a jdi dále.
L. N. Tolstoj

Vzácná je šťastná doba, kdy můžeš cítit, a mluvit, co cítíš.
Tacitus